KĄCIK DLA TYCH CO PIERWSZY RAZ

05.03.2004

MECHANIZMY FORSINGU

Dla początkujących jedną z największych trudności w licytacji jest podjęcie decyzji kiedy należy spasować. Pamiętam guślarskie rady typu – jak nie rozumiesz licytacji to pasuj. Zbigniew Szurig sformułował zasadę dokładnie przeciwstawną – jak nie rozumiesz licytacji to nie pasuj. Jest to całkiem logiczne – pasowanie w myśl pierwszej zasady zazwyczaj kończy się kontraktem nie w to miano i nie na tej wysokości. Podtrzymanie licytacji może zawyżyć wysokość kontraktu ale daje szansę na poprawienie bardzo złego kontraktu (np. spasowanie na cue bid kończy sie kontraktem na niewielkiej liczbie atutów.)

Uniwersalną zasadą byłoby – pasujemy jeśli jesteśmy w kontrakcie optymalnym. 

Niestety nie jest to proste, bo w licytacji poruszamy sie w obszarach jakiegoś prawdopodobieństwa, a informacje z licytacji są często zbyt ogólnikowe, by można było precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie - czy jesteśmy w kontrakcie optymalnym.

Wielkim ułatwieniem stało się skodyfikowanie odzywek w cztery grupy:

  • odzywki forsujące (zmuszające partnera do dalszej licytacji) 
  • odzywki inwitujące (zapraszające do dalszej licytacji)
  • odzywki nieforsujące (wolno na nie spasować)
  • odzywki sign off (ostatnie tchnienie) – nakazujące partnerowi prawie bezwzględne pasowanie

W tej publikacji zajmiemy się mechanizmami odzywek forsujących. Zaliczamy do nich:

 

 1. One over one.
  1.  

   Są to licytacje:    

    

   1 - 1 ; 1 - 1 ; 1 - 1 ;
    
   1 - 1 ; 1 - 1 .

   W systemach naturalnych (Acol, systemy francuskie, amerykańskie) również forsująca jest sekwencja 1 - 1 . W systemach gdzie otwarcie 1 jest przygotowawcze lub silne odpowiedź 1 przeznaczono dla rąk negatywnych (choć nie tylko). Mimo tego, a może właśnie ze względu na sztuczność tej odpowiedzi jest ona forsująca.

   Nie jest forsująca odpowiedź 1 BA po dowolnym otwarciu i oznacza ona sił zazwyczaj 7-9 PC (Point Counts – równoznaczne z punktami Miltona Worka).

   Forsujące mogą być także licytacje bardziej złożone niż tylko pojedyncza odpowiedź np.:

   1   - 1 (!)

     lub       

   1   -  1 (!)
   1 (!)  - 1 (!) 1 (!)

    

   Odzywki oznaczone wykrzyknikiem obiecują minimum 4 karty w licytowanym kolorze (z wyj. 1 ) i forsują na jedno okrążenie.

    

   Zalicytowanie w powyższych sekwencjach, w dowolnej pozycji, 1 BA nie forsuje, podobnie jak przy pierwszej takiej odpowiedzi.

    

 2. Two over one
  1. Należą do nich wszystkie odzywki kolorem niższym niż kolor otwarcia na poziomie dwóch np.:

   1 - 2 1 - 2 1 - 2
    
   1 - 2 ; 1 - 2 ;
    
   1 - 2

    

   Odzywki 2/1 forsują albo na jedno okrążenie, albo co najmniej do dogranej – czyli takiego kontraktu, który wart jest 100+ punktów zapisowych, w zależności od konstrukcji systemu. Podniesienie wysokości kontraktu o jeden szczebel wymaga zabezpieczenia bilansowego, stąd wymóg, by odzywka 2/1 zaczynała się od 10 PC, w odróżnieniu od odpowiedzi 1/1, dla których dolna granica siły wynosi 7 PC. W systemach naturalnych minimalna liczba kart w licytowanym kolorze wynosiła 4 niezależnie od tego, czy odpowiedź była na wysokości jednego, czy dwóch.

   Obecnie w większości nowoczesnych systemów odpowiedź 2/1 wymaga koloru 5+ kartowego.

    

 3. Odzywki rewersowe
  •  

   Odzywki rewersowe, to takie, w których kolor zgłoszony w drugiej kolejności jest starszy od zgłaszanego najpierw przez tego samego gracza na poziomie co najmniej dwóch. Przykłady:

    

   1 - 1   1 - 2   1 - 2
   2 (!)  2 (!) 2 (!) 

    

    

    

   W systemach zbliżonych do naturalnych (w tym w polskim systemie STREFA) rewersem jest także sekwencja:

    

   1 - 1 /

   2 (!)

    

   W przeciwieństwie do licytacji na wysokości jednego rewersem bywa także zgłoszenie BA np.:

    

   1 - 2 /

   2 BA(!)

    

   ... choć niekoniecznie jeśli para tak przyjmie, że 2 BA wskazuje tylko typ ręki ( w podanym przykładzie 5-3-3-2).

   Nie jest rewersem zalicytowanie koloru starszego po forsingu partnera np.:

   1 - 2

   2 (?)

   Odzywką 2 zostaliśmy sforsowani do końcówki i teraz ważniejszą rzeczą jest opisanie przynajmniej jednej ręki partnerów – a ta dwukolorowa daje się łatwo opisywać dzięki metodzie deskryptywnej.

    

 4. Nowy kolor na nowej wysokości

Jeden a mechanizmów propagowany przez Culbertsona. W dzisiejszych czasach nowy kolor na nowej wysokości określa się jako sugestię pozytywną ale nie przypisuje się takim odzywkom właściwości forsujących. Przykłady kiedy nowy kolor na nowej wysokości nie forsuje:

 

1 - 1   1 - 1   1 - 1
1 BA - 2 /   1 BA - 2   1 BA - 2

 

Stało się to w wyniku wprowadzeniu wielu innych mechanizmów forsingu, których używa się w takich sekwencjach.

Forsuje natomiast nowy kolor na wysokości trzech np.:

 

1 - 2   1 - 2
3 /(!)  3 (!)

 

 

Odzywki oznaczone (!) wymagają nadwyżki w sile ręki (nadwyżka to około 3 PC, przy wydłużeniach i urodzie karty może być mniej PC ponad obiecane pierwszą odzywką).

5. Odzywki z przeskokiem

Odzywki skaczące należą do najstarszych metod forsingu. W systemach współczesnych ich rola zmalała w wyniku alternatywnych mechanizmów forsingu. I tak podnoszenie koloru partnera z przeskokiem jest zazwyczaj albo licytacja z bilansu albo wręcz licytacja blokującą. Przeskok własnym kolorem został obwarowany takimi warunkami dotyczącymi zarówno siły jak i jakości koloru, że mała częstotliwość ich stosowania skłoniła teoretyków do przyporządkowania tym odzywkom znaczeń konwencyjnych (np. sekwencja
- 2 nie oznacza forsingu na pancernym kolorze pikowym, a np. siłę 7-9 PC z czterokrotnym fitem w kierach i boczną krótkością). Graczom początkującym polecam jednak używanie tego mechanizmu, ponieważ ułatwia on bilansowanie rąk i pozwala na spokojną wymianę informacji aż do osiągnięcia co najmniej dogranej.

Mówimy cały czas o pojedynczych przeskokach np.:

1 - 2 // 1 - 3 /;   1 - 2

Podwójne przeskoki bowiem już dano przestały pełnić rolę forsingów i zagospodarowano je konwencyjnie. 

Np. licytacje 1 / - 4 /, to dzisiaj odzywki wskazujące krótkość.

 

6. Odzywki w kolor przeciwnika

Trudno sobie wyobrazić, ze chcemy grać kontrakt w kolor, który zgłosił na otwarciu lub w licytacji dwustronnej przeciwnik. W dawnych wprawdzie czasach, kiedy przy stolikach brydżowych panowały niepodzielnie bluffy służyło to wykryciu blefu i stosowano to głównie w tym celu. Dzisiaj, kiedy wykrycie blefu jest możliwe w inny sposób i kiedy dzięki temu oraz prostej prawdzie, że blef przynosi więcej szkody niż pożytku, “zajazdy” stały się rzadkością, licytacja w kolor przeciwnika służy sprawdzeniu zatrzymań do BA, wskazaniu kontroli (krótkościowej lub honorowej) w licytacji szlemowej, fitowaniu własnego koloru np.:

 

MY

ONI

MY

ONI

1

1

2 *

 

* np. forsing z fitem kierowym

 

Sprawdzanie zatrzymania do BA:

 

 

MY

ONI

MY

ONI

1

1

2

Pas

3

Pas

3 *

 

* pytanie o zatrzymanie do BA

Wskazanie kontroli w licytacji szlemowej:

 

MY

ONI

MY

ONI

 

1

Ktr

Pas

2

Pas

4 *

Pas

4 **

     

* cue bid na uzgodnionych pikach

** kontrola w kolorze karowym (honorowa lub krótkościowa)

 1. Odzywki konwencyjne

Na odzywki konwencyjne się nie pasuje. Spasowanie grozi rozpadem pary i jest największą zbrodnia w licytacji. Nie będziemy wymieniać wszystkich konwencji. Mamy na to specjalny kącik a naszej SZKOLE prowadzony przez Olgierda Rodziewicza Bielewicza. Zapamiętujemy tylko to napisano wyżej.

 

 

 

Ryszard Kiełczewski

ryskiel@op.pl

 

 Wyjaśnienie wielu terminów brydżowych przygotował na swojej stronie Marek Wójcicki