Rozgrywka pojedynczego koloru

 6.3.2008

(na podstawie książki Marka Kosmulskiego - Rozgrywka pojedynczego koloru)

 

Symbole używane przy objaśnieniach:

P - prawdopodobieństwo

P(1) - prawdopodobieństwo wzięcia 1 lewy

E - średnia liczby lew możliwa do wzięcia po zastosowaniu prawidłowej rozgrywki

Jeżeli podane jest kilka wariantów rozgrywki (np. A,B,C) to każdy z nich jest optymalny dla zamierzonej liczby lew, która jest zadekretowana przy P odpowiadającym konkretnemu wariantowi

Ręka z lewej jest zawsze ręką W, ręka z prawej - E

 

1) Wxxx - 9xxx 2) Dxxxx - 10xx 3) D9 - Wxx 4) D9 - Wxxx
5) D9x - Wxxx 6) D9x - Wxxxx 7) D987 - xxx 8) Kxx - Wxxx
9) Kxx - W10xxxxx 10) Kxx - W109xxxx 11. Kxx - Dxxx 12. Kxx - D10xx
13. Kxxx - D10x 14. Kxxxx - W10x 15. Kxxxx - D10x 16. Kxxxxx - 10xx
17. K10 - W9xxxxx 18. K10x - Wxxxxxx 19. K108x - Wxx 20. K10xx - D9
 Szkoła