pdf z opisem systemu SAYC (wersja pełna i uproszczona)

ZAGRAJ Z TRENEREM

 SAYC - wersja uproszczona

Otwarcia:

uwaga: przy równej długości 5-5 lub 6-6 otwieramy starszym longerem;

1 13+ PC, gwarantuje 3 trefle;

1 13+ PC, gwarantuje 4 kara (wyjątek skład 4-4-3-2);

1 13+ PC, 5+ kierów;

1 13+ PC, 5+ pików;

1 BA 15-17 PC, ręka zrównoważona, może zawierać dowolną piątkę;

2 22+ PC lub 9 lew;

2 5-11 PC, gwarantuje dobrą szóstkę karową, wyklucza czwórkę starszą;

2 5-11 PC, gwarantuje dobrą szóstkę kierową, wyklucza czwórkę pikową;

2 5-11 PC, gwarantuje dobrą szóstkę pikową, wyklucza czwórkę kierową;

2 BA 20-21 PC, ręka zrównoważona;

3/3/3/3 otwarcia blokujące, dobry kolor 7+;

3 BA 25-27 PC, ręka zrównoważona;

4/4 otwarcia blokujące, dobry kolor 8+, silniejsze od otwarć na wysokości trzech;

5/5 otwarcia blokujące, dobry kolor 8+, silniejsze od otwarć na wysokoćci trzech;


Omówienie systemu:

Autor: Marek Wójcicki      Źródło: BridgeBase Polska

Standard American to, mówiąc w skrócie, taki amerykański Wspólny Język. Przed kilkoma laty ACBL próbowało wprowadzić turnieje, w których byłyby dozwolone tylko proste systemy licytacyjne, a w zasadzie jeden system – nazwany Standard American Yellow Card (w skrócie SAYC). System ten został opublikowany 1988 roku. Idea takich turniejów nie przyjęła się, natomiast
system pozostał.

Taki powszechnie przyjęty standard licytacyjny stał się szczególnie przydatny po szerokim spopularyzowaniu gry w brydża na serwerach internetowych, takich, jak OK Bridge, e-bridge czy Microsoft Gaming Zone. Tam skojarzeni w sieci partnerzy muszą być w stanie błyskawicznie uzgodnić system i SAYC stał się standardem sieciowym. W związku z tym zamieszczamy opis aktualnie
obowiązującej wersji SAYC.

SAYC jest systemem bazującym na otwarciach w starszy kolor z piątki.

Oto reguły wyboru otwarcia:

1. W starsze kolory otwiera się z piątek.

2. Przy układach 5-5 lub 6-6 otwiera się z koloru wyższego.

3. Dopuszcza się otwarcia w bez atu z kolorem pięciokartowym, zarówno młodszym, jak i starszym.

4. 1BA oznacza siłę 15-17 PC, 2BA – 20-21 PC, 3BA – 25-27 PC (3BA Gambling można stosować po uprzednim uzgodnieniu z partnerem).

5. Z układem 4-4 w kolorach młodszych otwiera się 1.

6. Z układem 3-3 w kolorach młodszych otwiera się 1.

7. Otwarcie 2 jest sztuczne, silne, forsujące na jedno okrążenie.

8. Otwarcia 2, 2, 2 to słabe dwa (5-11 PC, kolor 6-kartowy).

DALSZA LICYTACJA PO OTWARCIU 1 W KOLOR

ODPOWIEDZI PO OTWARCIACH 1 I 1

Odpowiedzi one over one wskazują siłę 6+ PC i forsują na jedno okrążenie.
Obowiązują normalne zasady sygnalizacji długości – kolor dłuższy zgłasza się przed krótszym, przy 5-5 lub 6-6 – najpierw zgłasza się kolor wyższy z posiadanych, a przy 4-4 – kolor bliższy kolorowi otwarcia. I tak, po otwarciu 1 – odpowiedź 1 nie wyklucza starszej czwórki, nie wyklucza
fitu trefl. Odpowiedź 1 – wyklucza cztery kara (chyba, że kierów jest 5+), nie wyklucza czterech pików ani fitu trefl, itd.

Odpowiedź 1BA wskazuje 6-10 PC, wyklucza czwórkę wyższą od koloru otwarcia i w zasadzie wyklucza też pięciokartowy fit w kolorze otwarcia.

2 w kolor otwarcia – po otwarciu 1 podniesienie do dwóch wymaga w zasadzie koloru pięciokartowego, po otwarciu 1 – czterokartowego i siły 6-9 PC. W wersji podstawowej SAYC nie stosuje się forsującego podniesienia po otwarciu 1 w młodszy (inverted raise). Jest to konwencja, którą można stosować po uprzednim uzgodnieniu z partnerem.

Odpowiedź 2BA – wskazuje 13-14 PC i układ zrównoważony.

Odpowiedź 3BA – wskazuje 15-17 PC i układ zrównoważony, raczej bez starszej czwórki.

Odpowiedź two over one – 2 po otwarciu 1 – wskazuje 11+ PC, jest naturalna, nie wyklucza starszej czwórki i forsuje na jedno okrążenie.

3 w kolor otwarcia – bilansowe – 10-12 PC, bez starszej czwórki, fit 5-kartowy po otwarciu 1 a 4-kartowy po 1.

Skok w nowy kolor – 2,2, a 3 po 1 – forsujące do dogranej z perspektywami szlemikowymi, od 16-17 PC, dobry kolor.

Splinter nie jest integralną częścią SAYC - jest konwencją opcjonalną, można go stosować po uprzednim uzgodnieniu z partnerem.

ODPOWIEDZI PO OTWARCIACH 1 I 1

Zasady odpowiedzi po otwarciu 1 w starszy nie różnią się zasadniczo od odpowiedzi
po otwarciach 1 i 1.

One over one (6+ PC) i two over one (11+ PC) forsują na jedno okrążenie.

Nowy kolor z przeskokiem forsuje do dogranej i powinien być dawany z rękami z pewnymi perspektywami szlemikowymi.

Stosowanie Splintera wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

1BA wskazuje 6-10 PC i wyklucza fit w kolorze otwarcia i 4 po otwarciu 1.

3BA – 15-17 PC, układ zrównoważony.

2BA – 13+ PC, układ zrównoważony z fitem co najmniej trzykartowym (w dalszej licytacji można stosować, po uprzednim uzgodnieniu, mechanizm konwencji 2BA Jacoby’ego).

Podniesienia koloru otwarcia:

Dwa w kolor otwarcia – 6-10 PC, fit co najmniej trzykartowy.

Trzy w kolor otwarcia – 10-12 PC, fit co najmniej trzykartowy, inwit.

Cztery w kolor otwarcia – do 10 PC, fit co najmniej czterokartowy, ręka układowa.

DALSZA LICYTACJA

Otwierający w drugim okrążeniu wskazuje siłę i układ. Rebidy są naturalne.
Z minimum siły – 12-15 PC otwierający zawsze licytuje bez przeskoku:

Kolor otwarcia po two over one lub 1 bez atu po one over one - z układem 5332. Powtórzyć kolor otwarcia można także z układem 5-4 lub 5-5 gdy zgłoszenie drugiego koloru byłoby rewersowe, tzn. przekraczałoby 2 w kolor otwarcia.

Dwa w kolor odpowiedzi po one over one - co wymaga trzykartowego fitu (należy zwrócić uwagę, że w stylu amerykańskim taki podniesienie nie wymaga czwórki, co jest obowiązujące w systemach polskich), może to być układ 5332 (wtedy o wyborze rebidu decyduje lokalizacja lub 5431.

Nowy kolor nie rewersowo – po two over one jest to odzywka nie limitowana, może zawierać nawet ręce w sile ok. 20 PC, po one over one górny limit wynosi 15-16 PC, wskazuje układ co najmniej 5-4.

Z siłą od mniej więcej 17-18 PC otwierający musi zalicytować forsująco.
Forsujące rebidy otwierającego to:

Przeskok w nowy kolor lub zgłoszenie nowego koloru rewersowo (powyżej 2 w kolor otwarcia) – z układem co najmniej 5-4

Przeskok w bez atu – z układem zrównoważonym.

Powtórzenie koloru otwarcia z przeskokiem wskazuje dobry kolor 6+ i siłę 16-18 PC. Forsuje po two over one, a jest inwitujące po one over one.
Tak samo inwitujące jest uzgodnienie koloru odpowiedzi z przeskokiem po one over one (także może być dokonane z fitem trzykartowym).

Po rebidzie otwierającego 1BA, zgłoszenie rewersowo nowego koloru przez odpowiadającego forsuje do dogranej, np.:

1 – 1

1BA – ?

 

2,3 – 5, czwórka licytowana, forsujące do dogranej

CZWARTY KOLOR

Zalicytowanie w drugim okrążeniu licytacji przez odpowiadającego
czwartego koloru bez przeskoku jest sztucznym forsingiem do dogranej (jedyny
wyjątek od tej reguły to sekwencja:

1 – 1

1 – 1). Wskazuje on siłę od 12 PC i brak innego atrakcyjnego rebidu, służy poszukiwaniu najlepszej końcówki.

Zalicytowanie czwartego koloru z przeskokiem jest naturalne, forsujące i wskazuje układ 5-5:

1 – 1

1 – 3 – 5+ i 5+, forsujące do dogranej.Po sztucznym czwartym kolorze, np. w sekwencji:

1 – 1

1 – 2

otwierający wskazuje

- trójkę w kolorze odpowiedzi – 2 z minimum, a 3 z nadwyżką;

- zatrzymanie w czwartym kolorze – zalicytowanie 2BA wymaga ręki nieco lepszej niż minimalna – 14-16 PC, a 3BA z wyraźnymi nadwyżkami;

- czwórkę w czwartym kolorze – 3;

- 3 – układ 6-4 i nadwyżka;

- powtórzenie koloru otwarcia bądź drugiego koloru to odzywki wyczekujące, w zasadzie słabe, ale ponieważ i tak licytacja jest sforsowana do dogranej, to mogą zawierać silne ręce, z którymi nie ma innej wygodnej licytacji.

PO INTERWENCJI

Po kontrze wywoławczej I broniącego:

rekontra – od 10 PC bez fitu w kolorze otwarcia; jeżeli odpowiadający nie ma zamiaru kontrować przeciwników, to zaleca się dawanie lepiej opisujących rękę odzywek, takich, jak 1,1 czy 2BA

nowy kolor na wysokości jednego – naturalne, nie limitowane,
kolor 4+, forsujące na jedno okrążenie

1BA – 8-10 PC bez fitu w kolorze otwarcia

nowy kolor na wysokości dwóch bez przeskoku – 6-10 PC, szóstka lub dobra piątka, nie forsujące

nowy kolor z przeskokiem – blokujące, kolor co najmniej sześciokartowy

podniesienie koloru otwarcia do wysokości dwóch – 5-8 PC z fitem w kolorze otwarcia

podniesienie koloru otwarcia z przeskokiem – blokujące z dobrym fitem w kolorze otwarcia

2BA – od 9 PC z fitem w kolorze otwarcia


Po wejściu I broniącego kolorem:

pas – może być wciągający po wejściach, po których kontra byłaby negatywna i otwierający musi wznowić z krótkością w kolorze wejścia nawet z minimum siły;

kontra jest negatywna do wysokości 2, o ile partnerzy nie uzgodnią inaczej i oznacza: w sekwencji 1 – 1 – obie starsze czwórki; w sekwencji 1,1 – 1 – dokładnie cztery piki (1 oznacza kolor 5+), 1,1 – 1 – cztery kiery (pięć w sile 6-9 PC), 1 – 1 – obie młodsze czwórki,
a na wysokości dwóch obiecuje czwórkę w nie licytowanym kolorze starszym;
po kontrze negatywnej otwierający z siłą 12-15 PC licytuje bez przeskoku,
z siłą 16-18 PC musi co najmniej zainwitować końcówkę, z siła większą sforsować do dogranej przez kolor przeciwnika,

nowy kolor na wysokości jednego – 6+ PC, kolor co najmniej czterokartowy, forsujące na jedno okrążenie

nowy kolor bez przeskoku na wysokości dwóch lub trzech – 11+
PC, kolor co najmniej pięciokartowy, forsujące na jedno okrążenie

podniesienie koloru otwarcia – bez zmian

1BA – 8-11 PC z zatrzymaniem w kolorze wejścia, w zasadzie bez fitu w kolorze otwarcia

2BA – inwitujące

przeskok w nowy kolor – forsujące do dogranej z perspektywami szlemikowymi, kolor co najmniej pięciokartowy

kolor przeciwnika – fit w kolorze otwarcia, zatrzymanie I lub II klasy w kolorze wejścia, forsujące do dogranej z szansami szlemikowymi

Po wejściu 1BA:

kontra – od 9 PC

podniesienie koloru partnera – 5-8 PC z fitem w kolorze otwarcia

nowy kolor – 5-8 PC, niezły kolor co najmniej pięciokartowy.

DALSZA LICYTACJA PO OTWARCIU 1BA

STAYMAN

Odpowiedź 2 jest pytaniem o starsze czwórki według konwencji Staymana. Otwierający ma do dyspozycji tylko trzy odpowiedzi: 2 – brak starszej czwórki, 2 – czwórka kierów, nie wykluczona pikowa, 2 – czwórka pików bez czwórki kierów.

Jedyne nie forsujące rebidy odpowiadającego to 2BA (wskazujące 8-9 PC z drugą starszą czwórką) lub 3 w kolor czwórki otwierającego. Po obu tych odzywkach otwierający z górą otwarcia może „dołożyć” końcówkę.

Należy pamiętać, że odpowiedź 2 przyrzeka starszą czwórkę, tak, że w sekwencji:

1BA - 2

2 - 2BA

otwierający z górą otwarcia i czwórką pików może zalicytować 4.

Zalicytowanie przez odpowiadającego nowego koloru forsuje na jedno okrążenie, wskazuje kolor pięciokartowy i pewne aspiracje szlemikowe. Jeżeli jest to kolor starszy, to wskazuje układ 5-4 w starszych z piątka w kolorze licytowanym (z ręką jednokolorową przechodzimy przez teksas), przykładowo:

1BA - 2

2 -   ?

           - 2 – 5 i 4, aspiracje

           - 3,3 – piątka licytowana i 4, aspiracje

Staymana po otwarciu 1BA można stosować także z rękami słabszymi niż 7-8 PC w poszukiwaniu najlepszej częściówki. Odpowiadający musi wtedy spasować na każdy rebid otwierającego. W związku z tym akcję taką można podjąć z ręką zbliżoną do 4441 z krótkością trefl. Z tym, że inaczej niż w stylu obecnie przyjętym w Polsce, sekwencja:

1BA – 2

2 – 2 forsuje i oznacza 5 i 4.

Gdy Stayman zostanie skontrowany, pas oznacza czwórkę trefli, a rekontra piątkę lub bardzo dobrą czwórkę.

Staymana stosuje się nawet po kontrze na 1BA.

Staymana stosuje się także po wejściu 1BA w obronie oraz po otwarciach 2BA i 3BA.

MAŁY TEKSAS

Odpowiedzi 2 i 2 to typowe teksasy (Jacoby Transfer) – wskazują na posiadanie longera co najmniej pięciokartowego w kolorze o szczebel wyższym niż zalicytowany. Otwierający musi przyjąć teksas, tzn. zalicytować 2 w kolor wskazany przez odpowiadającego. Jest tylko kilka typów rąk, z którymi można zalicytować co innego niż 2 w kolor wskazany, wszystkie z maksimum otwarcia 1BA i bardzo dobrym fitem w kolorze odpowiedzi. Otwierający może wtedy zalicytować:

- 3 w kolor wskazany – z czwórką w kolorze wskazanym i rozrzuconymi honorami;

- nowy kolor – z czwórką w kolorze odpowiedzi i lokalizacją w kolorze wskazanym;

- 2 BA – z bardzo dobrym fitem trzykartowym.

Po przyjęciu teksasu, odpowiadający pasuje z ręką nie rokującą szans końcówki. Inwitować końcówkę może poprzez 2BA lub 3 w kolor wskazany (z szóstką). Zalicytowanie przez odpowiadającego nowego koloru jest naturalne, bądź seminaturalne i forsuje do końcówki.

Gdy po małym teksasie padnie kontra, przyjęcie teksasu wskazuje pełny fit (3+), rekontra wskazuje silny kolor skontrowany.

Mały teksas stosuje się także po wejściu 1BA w obronie. Natomiast nie ma teksasu, gdy po otwarciu 1BA nastąpi wejście. Stosuje się teksas po kontrze na 1BA.

Teksasy stosuje się także po otwarciach 2BA i 3BA.

INNE ODPOWIEDZI PO OTWARCIU 1BA

Odpowiedź 2BA jest inwitem – 8-9 PC, zwykle bez starszej czwórki – otwierający z nadwyżką licytuje końcówkę.

Odpowiedzi 3 i 3 – są inwitujące i wskazują kolor 6+.

Odpowiedzi 3 i 3 – kolor 6+ z aspiracjami szlemikowymi; otwierający z fitem i ładną ręką daje cue bid.

Odpowiedź 4 – pytanie o asy (Gerber).

Odpowiedzi: 

4 – 0 lub 4 asy
4 – 1 as
4 – 2 asy
4BA – 3 asy

Po wejściu broniącego kolorem, kontra jest karna, licytacja jest naturalna, a odzywka w kolor przeciwnika jest poszukiwaniem starszej czwórki w zastępstwie Staymana (obiecuje przynajmniej jedną starszą czwórkę i siłę na końcówkę).

DALSZA LICYTACJA PO OTWARCIU 2BA

Odpowiedź 3 – Stayman.

Odpowiedzi 3,3 – teksas.

Odpowiedź 4 – Gerber.

Odpowiedzi 4,4,5,5 – sign off.

Odpowiedź 4BA – inwit.

DALSZA LICYTACJA PO OTWARCIU 3BA

Odpowiedź 4 – Stayman.

Odpowiedzi 4,4 – teksas.

Odpowiedź 4BA – Blackwood.

DALSZA LICYTACJA PO OTWARCIU 2

Otwarcie 2 jest sztuczne, silne i forsuje na jedno okrążenie. Otwierający powinien mieć co najmniej 23 PC z ręką zrównoważoną, 21 PC z ręką niezrównoważoną z 8 lewami wygrywającymi lub 17 PC z 9 lewami wygrywającymi.

Odpowiedź 2 – to negat z siłą do 7 PC, albo ręka silniejsza nie nadająca się do innej odpowiedzi.

Odpowiedzi 2,2,3,3 – od 8 PC, kolor 5+ z co najmniej damą

Odpowiedź 2BA – od 8 PC, układ zrównoważony.

W sekwencjach:

2 – 2

2BA (23-24 PC, nie forsujące)

3BA (28-29 PC)

stosuje się dalszą licytację według zasad takich, jak po otwarciach
2BA i 3BA.

OTWARCIA ZAPOROWE

Otwarcia w kolor od 2 wzwyż są zaporowe. Nie ma jasnych wskazówek, jakie w SAYC są kryteria otwarć zaporowych. Myślę, że do słabych dwóch najlepiej stosować kryterium punktowe – 6-10 PC i sensowny kolor 6-kartowy, a do otwarć wyższych - prawo 2 i 3 Culbertsona. Nie powinno się otwierać blokiem z ręka zawierającą starszą czwórkę z boku.Po otwarciu słabe 2 w kolor:

Nowy kolor – wskazuje longer 5+ i forsuje na jedno okrążenie – teraz powtórzenie koloru otwarcia wskazuje minimum otwarcia bez fitu, bez atu – górę otwarcia bez fitu, a nowy kolor – górę otwarcia z czwórką lub wartościami w kolorze licytowanym; podniesienie koloru odpowiedzi wymaga
trzech blotek lub drugiej figury.

2BA – jest pytaniem o siłę; otwierający z minimum powtarza kolor otwarcia, a z górą licytuje kolor bocznej wartości lub 3BA.

3BA – sign off

3 w kolor otwarcia – przedłużenie bloku.

Po otwarciach wyższych licytacja odbywa się na zasadach zdroworozsądkowych.

LICYTACJA STREFY SZLEMOWEJ

BLACKWOOD

Standardowo w SAYC stosowany jest Blackwood na 4 asy z następującymi odpowiedziami:

5 – 0 lub 3 asy

5 – 1 lub 4 asy

5 – 2 asy

5 – 2 asy z damą atu

Po uzyskaniu informacji o liczbie asów, pytający może zapytać się przez 5BA o króle. Odpowiedzi są analogiczne:

6 – 0 lub 3 króle

6 – 1 lub 4 króle

6 – 2 króle

6 – 2 króle i dama atu.

Jeżeli pytający Blackwoodem chce wyhamować w 5BA, musi po odpowiedzi na Blackwooda zalicytować 5 w kolor, który na pewno nie może być kolorem do gry, np.

1 – 2

3 – 4BA

5 - ?

kolorem nie do gry jest 5, po których otwierający powinien zgłosić 5BA.

Po uprzednim uzgodnieniu z partnerem można stosować Blackwooda na 5 wartości (Roman Key Card Blackwood).

Po interwencji po Blackwoodzie stosuje się konwencję „DOPI” (double = 0, pass = 1), według której kontra oznacza 0 asów, pas – jednego, a kolejne odzywki 2,3 i 4 asy. Po kontrze na Blackwooda analogiczne jest ROPI – rekontra – 0 asów, pas – 1 as, 5 – 2 asy, 5 – 3 asy, 5 – 4 asy.

KONWENCJA ATUTOWA (grand slam force)

Odzywka 5BA nie poprzedzona Blackwoodem jest pytaniem o liczbę honorów w kolorze uzgodnionym. Odpowiadający licytuje 7 w kolor uzgodniony z dwoma lub trzema z trzech najstarszych figur w kolorze, a 6 w kolor uzgodniony z jedną lub bez żadnej z nich.

CUE BIDY

Podstawowym instrumentem licytacji strefy szlemowej w SAYC są cue bidy – odzywki, wskazujące zatrzymania w drodze do szlemika. Cue bidem jest zgłoszenie nowego koloru na wysokości trzech lub wyżej po uzgodnieniu koloru starszego, a na wysokości czterech lub wyżej po uzgodnieniu koloru
młodszego.

Oto zalecane w SAYC reguły licytacji cue bidami:

1.Z dwoma zatrzymaniami licytuje się kolor zatrzymania najbliższego ostatniej odzywce, gdyż pominięcie koloru przy cue bidzie w zasadzie wyklucza posiadanie w nim zatrzymania.

2.W pierwszej kolejności należy wskazywać zatrzymania w kolorach dotychczas nie licytowanych. Należy unikać dawania cue bidów krótkościowych w kolorach zgłaszanych naturalnie przez partnera.

3.Po kontrze na cue bid, rekontra oznacza zatrzymanie II klasy w kolorze skontrowanym.

4.Cue bid powyżej 5 w kolor uzgodniony jest poszukiwaniem szlema.

5.Ten z partnerów, który jest już w stanie ocenić kontrakt końcowy, powinien go zgłosić jak najprędzej.

6.Po rozpoczęciu serii cue bidów można grać już tylko w kolor wcześniej uzgodniony lub w bez atu.

LICYTACJA OBRONNA

KONTRA WYWOŁAWCZA

Kontra na otwarcie przeciwnika oznacza siłę wystarczającą na otwarcie i możliwość gry w nie licytowane kolory. Przy posiadaniu trójek w nie licytowanych kolorach, siła powinna być nie mniejsza niż 13 PC, przy czwórkach wystarczy już 11 PC. Kontra dana po pasie obiecuje czwórki w kolorach nie licytowanych i siłę 9-11 PC. Kontrę można dać także z ręką w sile od 17 PC z własnym kolorem lub z ręką zrównoważoną za silną na wejście 1BA. Po kontrze wywoławczej, partner kontrującego licytuje z bilansu, tj.:

kolor bez przeskoku – 0-9 PC, na wysokości jednego może być licytowany ratunkowo nawet z trójka

1BA – 6-10 PC z zatrzymaniem w kolorze otwarcia

2BA – 10-12 PC z zatrzymaniem w kolorze otwarcia bez starszej czwórki

3BA – 13-16 PC z zatrzymaniem w kolorze otwarcia bez starszej czwórki

kolor z pojedynczym przeskokiem – inwitujące – 10-12 PC, w zasadzie z piątką

kolor z podwójnym przeskokiem (poniżej końcówki) – blokujące – do 10 PC, kolor co najmniej 6-kartowy

kolor przeciwnika – od 13 PC lub 10-12 ze starszymi czwórkami

pas – dobra piątka w kolorze otwarcia

Kontrujący z ręką do 15 PC pasuje po odzywce partnera (chyba, że jest to licytacja w kolor przeciwnika), a z siłą 16-18 PC może podnieść jego kolor, z około 19 PC nawet z przeskokiem. Zalicytowanie przez kontrującego własnego koloru wskazuje siłę 18-20 PC i kolor 5+. Zalicytowanie 1BA wskazuje siłę 18-20 PC, 2BA – 21-23 PC, a 3BA – 23-24 PC, oczywiście z zatrzymaniem
w kolorze przeciwnika.

Na pozycji re-open kontra może być nieco słabsza.

WEJŚCIE KOLOREM

Wejście kolorem wskazuje siłę 8-16 PC i kolor co najmniej 5-kartowy. Na wysokości jednego, z maksimum siły dopuszczalne jest wejście z silnej czwórki.

Na wysokości dwóch przy minimum siły powinien być bardzo dobry kolor lub rekompensata w układzie. Dalsza licytacja jest naturalna:

podniesienie koloru wejścia – 6-11 PC, fit co najmniej trzykartowy

podniesienie z przeskokiem – 10-12 PC, fit co najmniej czterokartowy

podniesienie do końcówki – słaba ręka układowa z bardzo dobrym fitem lub silna ręka zrównoważona bez szans na szlemika

nowy kolor – 9-13 PC, zwykle bez fitu w kolorze wejścia, nie forsujące

nowy kolor z przeskokiem – 12-14 PC z dobrym kolorem 6+

1BA – 9-12 PC, reka zrównoważona z zatrzymaniami w kolorach przeciwnika

2BA bez przeskoku – 11-13 PC, układ zrównoważony, zatrzymania w kolorach przeciwnika

2BA z przeskokiem – 13-15 PC, układ zrównoważony, zatrzymania w kolorach przeciwnika

3BA – 15-16 PC, zatrzymania w kolorach przeciwnika

kolor przeciwnika – pytanie o siłę i układ – po nim wchodzący wraca na kolor wejścia z siłą do 10 PC, a inne odzywki obiecują siłę od 11 PC.

WEJŚCIE 1BA

Wejście 1BA oznacza siłę 15-18 PC z zatrzymaniem w kolorze otwarcia. W dalszej licytacji stosuje się mechanizm taki sam, jak po otwarciu 1BA, ze Staymanem i teksasem.

Na pozycji re-open wejście 1BA obiecuje siłę 10-15 PC.

WEJŚCIA DWUKOLOROWE

W SAYC w obronie stosuje się dwukolorówki na zasadzie Michaels cue bid:

Po otwarciu 1 w młodszy – kolor przeciwnika oznacza dwukolorówkę na starszych, może to być nawet ładne 5-4, a 2BA – na dwóch najniższych nie licytowanych kolorach.

po otwarciu 1 w kolor starszy - wejście kolorem przeciwnika oznacza dwukolorówkę co najmniej 5-5 z drugim starszym kolorem (teraz 2BA jest pytaniem o kolor młodszy), a 2BA – dwukolorówkę na młodszych.

Minimalna siła takiego wejścia to 8 PC.

WEJŚCIA BLOKUJĄCE

Wszystkie wejścia kolorem z przeskokiem mają charakter zaporowy. Dalsza licytacja po nich odbywa się na zasadach takich samych, jak po otwarciach zaporowych.

ALFABET SYGNAŁÓW

Gra w obronie oparta jest na wiście naturalnym. Z sekwensów honorowych wychodzi się starszym honorem (na bez atu z koloru KD109 zaleca się wychodzenie damą – jest to sygnał dla partnera aby odblokował się waletem, a z AKW10 – królem do odblokowania damą), z sekwensów wewnętrznych klasycznie. Z dubletona wyższą, a z koloru trzykartowego najmłodszą kartą. Z czterech i więcej kart – czwartą najlepszą.

Zrzutki także są naturalne – duża karta zachęca, a zrzucenie w kolejności starsza – młodsza wskazuje parzystą ilość kart.

 

Po uprzednim uzgodnieniu z partnerem można stosować wist odmienny, zrzutki odwrotne.


 Marek Wójcicki

www.marekwojcicki.republika.pl